BAS

BAS = Bouwen aan een Adaptieve School
Kinderen verschillen in gedrag en leermogelijkheden. Om hier adequaat mee om te gaan, werken we op OBS Roombeek volgens de BAS principes.

 

Het werken volgens de BAS principes houdt onder andere in dat we de zelfredzaamheid en weerbaarheid van kinderen willen stimuleren, zodat ze minder leerkrachtafhankelijk zijn en meer verantwoording aan kunnen. 

 

We vinden namelijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid moeten leren dragen, op school en in de maatschappij. Op deze manier ontwikkelen kinderen een positief kritische houding ten opzichte van zichzelf en anderen. Zo werken we op school met planborden in groep 1/2, dag- en weektaken. Hebben alle groepen stoplichten en vraagtekenblokjes om kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht.