Taalschool

OBS Roombeek is een taalschool


Wij vinden dat een goede taalvaardigheid de basis is voor een goede leerontwikkeling.
We besteden met de hele school veel aandacht aan talige projecten, waaronder:


–     de Kinderboekenweek
–     de Nationale voorleeswedstrijd (voor de hele school!) 
–     de Nationale voorleesdagen

 

In groep 2 kunnen kinderen waarvan de taalontwikkeling nog niet optimaal verloopt geplaatst worden in de schakelklas. Dit is een klas waar kinderen drie ochtenden in de week naar toe gaan en waar veel aandacht is voor extra taalondersteuning/-onderwijs.

Alle kinderen van groep 4 tot en met 8 zijn ingedeeld in het leescircuit: vier keer in de week lezen alle kinderen op hetzelfde moment met een tutor (oudere leerling instrueert jongere leerling), in duo’s of in een Ralfigroep onder leiding van een leerkracht. 


Kinderen van groep 3 die AVI M3 beheersen, mogen ook meedoen aan het leescircuit.

In groep 7 en 8 krijgen alle leerlingen Engels.

Alle kinderen gaan eens in de twee weken naar de jeugdbieb in Prismare om boeken uit te zoeken.