Ouderraad

De oudergeledingenraad (OGR) is samengesteld uit een vertegenwoordiging van ouders en teamleden. 


De OGR heeft onder andere als taak: 
–     het innen van bijdragen voor de schoolreizen 
–     het innen van de vrijwillige ouderbijdragen
–     het beheren van bovengenoemde financiën 
–     het coördineren van de organisatie van verschillende activiteiten waaronder het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen enzovoort.

 

De samenstelling van de OGR

Namens de ouders:
–     Sjoerd Winter  (voorzitter)

–     Nesrin Yilmaz  (penningmeester)

–     Jan Wouter Jansen (penningmeester)

–     John van Huizen
–     Ozlem Cucu

 

Namens het team:
–     Truus Pleiter
–     Jessica Snippert

 

 

Nesrin Yilmaz

 

Sjoerd Winter

 

John van Huizen

 

Ozlem Cucu

 

Jan Wouter Jansen

 

Truus Pleiter

 

Jessica Snippert

 

 

Ouderbijdrage

Het schoolfonds is een vrijwillige bijdrage van ouders om allerlei activiteiten te kunnen organiseren en te bekostigen.

Daarnaast vragen we een bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis.

 

De MR en OGR hebben het volgende jaarbedrag vastgesteld voor alle groepen:

€ 25,- schoolfonds en € 45,- schoolreis

Een deel van het schoolreisgeld in groep 1 tot en met 5 wordt gespaard om de duurdere schoolreizen van groep 6 tot en met 8 te kunnen financieren.

 

In het najaar ontvangen alle ouders een factuur van de OGR.

De ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL59 INGB 0002 9528 02 ten name van Oudergeleding Roombeek, onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren).

U kunt ervoor kiezen om de ouderbijdrage in termijnen te voldoen. Neem hiervoor contact op met de schoolleiding.

 

Stichting Leergeld

Voor ouders van schoolgaande kinderen die om financiële redenen niet met leeftijdsgenoten kunnen meedoen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten is er Stichting Leergeld. Als u het schoolreisbedrag niet zelf kunt betalen, kunt u een aanvraag doen bij Stichting Leergeld.

 

Elk schooljaar moet u als ouder zelf opnieuw een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Wij verzoeken u dit meteen aan het begin van het schooljaar te doen.

Meer informatie: Stichting Leergeld Enschede  https://www.leergeld.nl/enschede/  Tel: 053 203 40 19