Onderwijs

OBS Roombeek is een openbare basisschool waar persoonlijke aandacht voorop staat. We zorgen samen voor een veilige schoolsituatie, waarbij we respectvol en tolerant met elkaar omgaan. Daarbij is er veel ruimte voor passie en plezier. Vanuit deze waarden komt iedereen tot groei:  je gaat naar school om te leren.

 

Leren is meer dan alleen rekenen-taal-lezen-schrijven. Leren is ook leren omgaan met anderen, leren communiceren en leren je eigen geluk te organiseren. Wij geven kinderen daarbij de ruimte om ze te laten groeien in hun talenten!

 

VierKeerWijzer volgens meervoudige intelligentie (MI)
De zaakvakken en topografie worden aangeboden in thema’s in samenhang.

VIER staat voor:  vragen/verkennen – ik  – ervaren/experimenteren  – resultaat/reflecteren.

 

PBS (Positive Behavior Support) en GLANS (ouderbetrokkenheid
Met een positieve insteek, duidelijke afspraken en verwachtingen zorgen wij samen met de leerlingen en de ouders voor een prettige sfeer op school.

Het schoolteam wordt hierbij ondersteund door de kinderraad en de PBS ouderdenktank.

 

Snappet
Groep 4 tot en met 8 gebruikt tablets voor de verwerking van hun reken-, taal- en spellingles. Adaptief én van deze tijd!