Bewegingsonderwijs

Groep 1 en 2:

meerdere keren per dag buitenspel of spel in het speellokaal van de school. Daarnaast twee keer per week kleutergymnastiek door de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

 

Groep 3 tot en met 6:

twee keer per week een lesuur gymnastiek door de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

 

Groep 7 en 8:

één keer per week een lesuur gymnastiek door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Eén keer per week een lesuur zwemmen onder leiding van ROC studenten opleiding zwemonderwijzer.
 

Gymnastiek wordt in een sportzaal van Prismare gegeven. De zwemmen zij in zwembad Het Slagman.

 

Lesrooster