Identiteit

OBS Roombeek is een openbare basisschool

 

DE KERNWAARDEN VAN HET OPENBAAR ONDERWIJS

Op een openbare school is – passend binnen de ondersteuningsstructuur – ieder kind welkom, welke sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond het ook heeft.

 

Het openbaar onderwijs leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars meningen en levensbeschouwelijke overtuiging. Op OBS Roombeek besteden we op basis van diversiteit en gelijkwaardigheid actief aandacht aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Dit is terug te vinden in onze schoolwaarden respect/tolerantie.

 

Elk kind en iedere ouder heeft recht van spreken. Iedereen doet ertoe. Onze school staat open voor alle kinderen van welke godsdienst, cultuur of levensovertuiging dan ook. 

 

OBS Roombeek is een afspiegeling van onze samenleving. De leerkrachten brengen de kinderen in aanraking met allerlei opvattingen in onze maatschappij en met verschillende geestelijke en culturele stromingen. Ze doen dat vanuit een neutrale houding. We zijn een ontmoetingsschool voor alle kinderen, waar de basis wordt gelegd voor hun toekomst. En die toekomst maken we samen, niet apart.

 

OBS Roombeek is een openbare basisschool. Het gaat er niet om wat je bent, maar wie je bent. Onze waarden zijn helder: groei-veiligheid-respect/tolerantie-passie/plezier.

 

Op OBS Roombeek houden we rekening met verschillen in afkomst. Deze grondhouding is overal terug te vinden in de school. 

 

OBS Roombeek is één van de 32 openbare basisscholen die behoren tot Stichting Consent 
Stichting Consent beheert alle openbare basisscholen in de gemeenten Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Dit zijn 32 veelkleurige scholen voor (speciaal) basisonderwijs. Ruim 7000 leerlingen volgen onderwijs op één van onze scholen, als basis voor een goede toekomst.