Kunst & cultuur

We willen dat kinderen zich ook op kunst- en cultuurgebied ontplooien.

Er zijn verschillende activiteiten, waarbij dit aan bod komt:

 

–     De kinderen van groep 4 krijgen wekelijks muziekles van een docent van de muziekschool. In het schooljaar 2014-2015 is groep 4 tweede geworden bij de Enschedese Kaliber Battle!

 

–     Alle groepen nemen elk jaar deel aan een activiteit uit het Cultuurmenu van Concordia. Het kan hierbij gaan om een bezoek aan een voorstelling of een activiteit in de groep.

 

–     Gedurende het jaar organiseren we een aantal Roombeektheaters.

Alle groepen verzorgen een optreden. We mogen dan gebruik maken van het prachtige theater van Prismare. 

 

–     Musical groep 8: aan het eind van het schooljaar wordt een afscheidsmusical ingestudeerd en opgevoerd in het theater van Prismare.

 

–     Muziek ABC op OBS Roombeek. Lees hier meer.

 

OBS Roombeek neemt ook deel aan Culturagehttps://cultuureducatie-enschede.nl 

Culturage is de Enschedese naam voor de landelijke pilot ‘Cultuureduatie Met Kwaliteit’ van het ministerie voor onderwijs en cultuur en heeft als doelstelling een verbetering binnen het cultuuronderwijs teweeg te brengen.