PBS

OBS Roombeek werkt volgens de principes van PBS: Positive Behavior Support (goed gedrag kun je leren). Dit houdt in dat we positief gedrag stimuleren en door middel van gedragslessen aanleren. Wij gaan dit schooljaar het derde jaar van PBS in. Met het programma PBS (Positive Behavior Support) zorgen we samen met ouders (zie PBS ouderdenktank) en kinderen (zie kinderraad) voor een positief schoolklimaat. 

 

Vier kernwaarden staan voor onze school centraal:

— groei
— veiligheid 
— respect en tolerantie
— plezier en passie

 

Groei is de belangrijkste waarde; kinderen komen tot groei (sociaal-emotioneel, cognitief en als mens) in een veilige schoolsituatie die gekenmerkt wordt door een respectvolle en tolerante houding naar elkaar en waar gewerkt wordt met plezier en passie.

De leerlingen krijgen altijd de mogelijkheid hun handelen in gewenst gedrag om te buigen. De leerkracht vraagt aan een kind wat de afspraken zijn. De keus ligt vervolgens bij de leerling of hij/zij het gewenste gedrag laat zien of doorgaat met het ongewenste gedrag.

 

Goed gedrag wordt beloond. Wij kennen individuele beloningen (voor de kinderen in de eigen klas) of groepsbeloningen (voor individuele kinderen of groepjes kinderen van een collega). In de groepen hangen menukaarten voor individuele- en groepsbeloningen, waar kinderen voor kunnen sparen. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag volgt een consequentie. Ook die zijn bij de leerlingen bekend. Bij fysiek of grof verbaal geweld volgt onmiddellijk een consequentie. Wij zijn trots te kunnen melden dat consequenties zeer zelden noodzakelijk zijn.

 

 

PBS

 

 

PBS ladder
PBS ladder

PBS Ouderdenktank en kinderraad

In januari 2015 zijn we gestart met een ouderdenktank PBS en een kinderraad, omdat we van mening zijn dat PBS nog succesvoller is als iedereen binnen school samenwerkt.


Twee voorbeelden van de kinderraad uit de praktijk: 

1)     Onze kinderraad heeft een mascottewedstrijd onder alle leerlingen uitgeroepen. Het resultaat is onze mascotte ‘ROOMBY’.
2)     In overleg met de kinderraad overhandigen wij 20% van het sponsorloopgeld uit juni 2015 aan het goede doel ‘Stichting Opkikker’. 

 

Zie: http://www.opkikker.nl/nieuws/sponsorloop-van-obs-roombeek

 

Mascotte ROOMBY
Mascotte ROOMBY