PBS

OBS Roombeek werkt volgens de principes van PBS: Positive Behavior Support.

Dit houdt in dat we positief gedrag stimuleren en door middel van gedragslessen aanleren. Samen met ouders (zie PBS ouderdenktank) en kinderen (zie kinderraad) voor een positief schoolklimaat.

 

OBS Roombeek is officieel PBS gecertificeerd

In het schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met dit programma en in juni 2019 hebben wij het officiële PBS-certificaat ontvangen!

Kijk voor meer informatie op de website van SWPBS.

 

PBS
PBS ladder
PBS ladder

Vier kernwaarden staan voor onze school centraal:

—  GROEI  —  RESPECT  —  PLEZIER  —  VEILIGHEID

 

Groei is de belangrijkste waarde; kinderen komen tot groei (sociaal-emotioneel, cognitief en als mens) in een veilige schoolsituatie die gekenmerkt wordt door een respectvolle en tolerante houding naar elkaar en waar gewerkt wordt met plezier en passie.

De leerlingen krijgen altijd de mogelijkheid hun handelen in gewenst gedrag om te buigen. De leerkracht vraagt aan een kind wat de afspraken zijn. De keus ligt vervolgens bij de leerling of hij/zij het gewenste gedrag laat zien of doorgaat met het ongewenste gedrag.

 

Goed gedrag wordt beloond. Wij kennen individuele beloningen (voor de kinderen in de eigen klas) of groepsbeloningen (voor individuele kinderen of groepjes kinderen van een collega). In de groepen hangen menukaarten voor individuele- en groepsbeloningen, waar kinderen voor kunnen sparen. Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag volgt een consequentie. Ook die zijn bij de leerlingen bekend. Bij fysiek of grof verbaal geweld volgt onmiddellijk een consequentie. Wij zijn trots te kunnen melden dat consequenties zeer zelden noodzakelijk zijn.

 

PBS Ouderdenktank en kinderraad

 

In januari 2015 zijn we gestart met een ouderdenktank PBS en een kinderraad, omdat we van mening zijn dat PBS nog succesvoller is als iedereen binnen school samenwerkt.

 

Twee voorbeelden van de kinderraad uit de praktijk: 

—   Onze kinderraad heeft een mascottewedstrijd onder alle leerlingen uitgeroepen. Het resultaat is onze mascotte ‘ROOMBY’.
—    In overleg met de kinderraad overhandigen wij 20% van het sponsorloopgeld uit juni 2015 aan het goede doel ‘Stichting Opkikker’.

 

BAS

BAS = Bouwen aan een Adaptieve School


Kinderen verschillen in gedrag en leermogelijkheden. Om hier adequaat mee om te gaan, werken we op OBS Roombeek volgens de BAS principes.

Het werken volgens de BAS principes houdt onder andere in dat we de zelfredzaamheid en weerbaarheid van kinderen willen stimuleren, zodat ze minder leerkrachtafhankelijk zijn en meer verantwoording aan kunnen.

 

We vinden namelijk dat kinderen zelf verantwoordelijkheid moeten leren dragen, op school en in de maatschappij. Op deze manier ontwikkelen kinderen een positief kritische houding ten opzichte van zichzelf en anderen.

Zo werken we op school met planborden in groep 1/2, dag- en weektaken. Hebben alle groepen stoplichten en vraagtekenblokjes om kinderen leren om te gaan met uitgestelde aandacht.