School voor de toekomst

Wetenschap en technologie in school

 

Wij willen dat kinderen vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben voor de toekomst. 
OBS Roombeek is één van de Consentscholen die meedoet aan het project ‘School voor de Toekomst’.

 

De School voor de Toekomst betekent voor ons dat we talenten van kinderen optimaal willen benutten, laten ontplooien en ze perspectief willen bieden voor de toekomst. Wij gaan uit van groeiperspectief van kinderen op basis van hun talenten en leerpotentieel en willen dit verbinden met perspectief op de arbeidsmarkt. 

De essentie ligt in kinderen interesseren en inspireren, waarbij ze hun talenten weten te benutten.

 

We willen het onderwijs vooral betekenisvol maken. Betekenisvol houdt voor ons in dat leren van toegevoegde waarde is, dat kinderen weten waarom ze leren en intrinsiek gemotiveerd zijn. Daarbij gaan wij uit van het leggen van verbinding met de beroepspraktijk. Waarvoor leer ik en wat kan ik er later mee?

 

Om deze doelen te realiseren werken we nauw samen met organisaties als TETEM, Denken kun je leren, LEGOLAB en het KWTO.

Verslag in het kader van de verduurzamingspremie 2016. 

 

Meer informatie over het Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost vindt u op de website: https://www.kwto.nl