VierKeerWijzer

OBS Roombeek is een VierKeerWijzer school.

 

Marco Bastmeijer – de grondlegger van VierKeerWijzer® – ( www.vierkeerwijzer.nl ) heeft in juni 2015 het officiële certificaat aan OBS Roombeek uitgereikt. Op dat moment waren wij de eerste reguliere basisschool in Enschede die zich een VierKeerWijzer school mocht noemen. 

 

Wat betekent VierKeerWijzer?
Elk kind is verschillend en leert anders. Ieder kind heeft een talent. De één leert door te doen, de ander door te kijken, weer een ander leert door te lezen of na te denken.

 

Zo zijn er acht verschillende intelligenties beschreven door Howard Gardner. Dit wordt ook wel meervoudige intelligentie (MI) genoemd. Omdat de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur in groep 1 tot en met 8 in thema’s worden aangeboden, noemen wij het thematisch werken. Er wordt ongeveer drie weken met 16 themakaarten (2 kaarten per intelligentie) aan een thema gewerkt. 

 

Aan het begin van het thema staat een aantal vragen centraal die de leerlingen bij het afronden van het thema kunnen beantwoorden. De kinderen kunnen de kaarten met achtergrondinformatie en opdrachtsuggesties zelfstandig kiezen. De leerkracht bepaalt de opdrachteisen, stelt voortdurend oplossingsgerichte vragen en verzorgt drie leerkracht gebonden lessen. Bij de themakaarten hangt een dynamische themamuur die de leerlingen tijdens een thema met themawoorden, afbeeldingen en uitdrukkingen laten groeien. De leerkracht besteedt hier elke dag aandacht aan, waardoor een thema nog beter bij de kinderen leeft en bovendien aan de woordenschatontwikkeling wordt gewerkt. Op de thematafel worden werkstukjes, themaboeken, kaarten en voorwerpen verzameld.

 

Door het onderzoekend leren en creatief denken, worden kinderen gestimuleerd oplossingsgerichte keuzes te maken en hun talenten te ontdekken. Het leerstofaanbod en de inrichting zijn op een VierKeerWijzer®school of MI-school zo dat elk kind met plezier aan de slag gaat om zijn leerdoelen te behalen.

 

 

uitgangspunten 4xWijzer

Klik op de afbeelding voor een vergroting