Integraal Kindcentrum

Sinds 2013 zijn er in de gemeente Enschede Integrale Kindcentra (IKC) gevormd.
OBS Roombeek hoort bij IKC Roombeek. De partners in het IKC zijn CBS Anna van Buren en Kinderopvangorganisatie Columbus Junior. 

Het belangrijkste doel van het IKC is te zorgen voor een goede doorgaande lijn binnen de ontwikkeling van kinderen. Dit wordt gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen de partners.
 
Er is een protocol warme overdracht ontwikkeld voor de overgang van voorschool naar vroegschool, dus van peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf naar groep 1. Daarnaast is een taak van het IKC het vaststellen van activiteiten in het kader van brede talentontwikkeling.
 

Voor- en naschoolse opvang

Kinderopvangorganisatie Columbus Junior verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor onze school. In het gebouw aan de Zaanstraat 22 beschikken ze over een eigen ruimte, de Noordkids. De kinderen van de vestiging Roombeek gaan naar het pand van Columbus Junior tegenover het schoolgebouw.

 

Peuterspeelzaal

Columbus Junior verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarnaast zijn er twee peuterspeelzalen. Aan de Zaanstraat 22 zit de peutergroep Dikkertje Dap en in het gebouw aan de Roomweg zitten de Bosuiltjes.

 

Columbus Junior is bereikbaar via 088 234 7400. 
Op https://www.columbusjunior.nl vindt u meer informatie.