Integraal Kind Centrum (IKC)

Sinds 2013 zijn er in de gemeente Enschede Integrale Kindcentra gevormd.
OBS Roombeek hoort bij Integraal Kindcentrum (IKC) Roombeek. De partners in het IKC zijn Kinderopvangorganisatie KOSMO / De Kijkdoos, Peuteropvang de Bosuiltjes, CBS Anna van Buren en OBS Roombeek.

Het belangrijkste doel van het IKC is te zorgen voor een goede doorgaande lijn binnen de ontwikkeling van kinderen. Dit wordt gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen de partners.

 

Er is een protocol warme overdracht ontwikkeld voor de overgang van voorschool naar vroegschool, dus van peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf naar groep 1. Daarnaast is een taak van het IKC het vaststellen van activiteiten in het kader van brede talentontwikkeling. 

 

Voor- en naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) is voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Kinderopvangorganisatie KOSMO verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor onze school.

De kinderen van Roombeek gaan naar De Kijkdoos, het pand van KOSMO tegenover het schoolgebouw. Bosuilstraat 1 Enschede. Rechtstreeks contact met De Kijkdoos: Tel. 088-23 47 472  www.kosmo.nl/vestigingen/Enschede/de-kijkdoos    

 

Peuterspeelzaal

KOSMO verzorgt peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar bieden wij op een aantal vestigingen peuteropvang met VVE (voor- en vroegschoolse educatie) aan. 

 

Dagopvang

Dagopvang is opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

Heb je vragen over onze kinderopvang of wil je wijzigingen in de opvang doorgeven? Neem contact op met onze kindadministratie: 088-2347405 of kindadministratie@kosmo.nl 

Meer informatie over onze opvang op www.kosmo.nl/onze-opvang 

 

Kinderopvang KOSMO – de Kijkdoos/de Bosuiltjes!

Ingezonden stukje van KOSMO.
Ga je mee op ontdekkingsreis?