Integraal Kindcentrum

Sinds 2013 zijn er in de gemeente Enschede Integrale Kindcentra (IKC) gevormd.
OBS Roombeek hoort bij twee IKC’s: IKC Deppenbroek en IKC Roombeek. De partners in het IKC zijn: KBS Bonifatius, KBS Menkotoren, CBS Anna van Buren. 


De Kijkdoos is de kinderopvangorganisatie binnen het IKC. Het belangrijkste doel van het IKC is te zorgen voor een goede doorgaande lijn binnen de ontwikkeling van kinderen. Dit wordt gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen de partners.

 

Er wordt inmiddels gewerkt volgens het protocol warme overdracht bij de overgang van voorschool naar vroegschool, dus van peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf naar groep 1. Daarnaast is een taak van het IKC het vaststellen van activiteiten in het kader van brede talentontwikkeling.

Voor- en naschoolse opvang

Kinderopvangorganisatie de Kijkdoos verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor onze school. In het gebouw op de vestiging Deppenbroek beschikken ze over een eigen ruimte, de Noordkids. De kinderen van de vestiging Roombeek gaan naar het pand van de Kijkdoos tegenover het schoolgebouw.

 

De Kijkdoos is bereikbaar via 053-435 03 03. 
Op www.kinderopvangdekijkdoos.nl vindt u meer informatie.

 

Peuterspeelzaal

De Kijkdoos verzorgt kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op de vestiging Deppenbroek zit de peutergroep Dikkertje Dap en in het gebouw van de Kijkdoos op Roombeek zitten de Bosuiltjes.


Kijk op  www.kinderopvangdekijkdoos.nl voor meer informatie.