Leerlingenzorg

Interne vertrouwenspersonen ongewenst gedrag

OBS Roombeek heeft twee teamleden die geschoold zijn als interne vertrouwenspersoon. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht als het gaat om persoonlijke zaken of situaties waarin iemand zich niet veilig voelt. Hierbij gaat het onder andere om pesten, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten op school.

 

Elk jaar bezoeken de interne vertrouwenspersonen alle groepen om de leerlingen te herinneren aan de afspraken rondom omgaan met elkaar. De nadruk ligt op het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag. De interne vertrouwenspersonen volgen bijscholing en hebben jaarlijks overleg met andere interne vertrouwenspersonen en de externe vertrouwenspersoon. 

 

Interne vertrouwenspersonen:

Jennefer Grootenhaar  j.grootenhaar@consentscholen.nl  en Chantal Scholte in ’t Hof  c.scholte@consentscholen.nl 

Telefoon: 053 436 43 69

 

Externe vertrouwenspersoon

(in dienst van Consent)

Anne Overbeek 
E-mail: anne@burooverbeek.nl  |  Telefoon: 06 30 64 25 68 

 

Jeugdgezondheidszorg

De doelstelling van de afdeling Jeugdgezondheidzorg (JGZ) van de GGD is het bevorderen en beschermen van gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkt volgens de Triage-methodiek. In groep 2 en groep 7 wordt uw kind onderzocht door een doktersassistente.

 

Er vindt een check plaats van ogen, gehoor, lengte en gewicht. Ouders vullen van tevoren een vragenlijst in. Ze hoeven niet bij het gesprek aanwezig te zijn. De groepsleerkracht geeft aandachtspunten op een lijst aan. Ouders worden direct na het onderzoek schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen. 
Alle Enschedese scholen hebben een eigen JGZ-team, bestaande uit een arts, een doktersassistente en een schoolverpleegkundige. 

 

Het JGZ-team van OBS Roombeek bestaat uit:
Schoolarts:  Rianne Paalman
Doktersassistente:  Debby Essink
Schoolverpleegkundige:  Maaike de Croon

 

Contactgegevens: 0900-333 888 9
www.ggdtwente.nl/home/kinderen 

 

Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt de school vast hoe zij de ondersteuning van leerlingen invult. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden. 

Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel van OBS Roombeek.