MR

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. 
De belangrijkste bevoegdheden/taken van de MR zijn:
–     overleg plegen over schoolaangelegenheden en diverse onderwijsinhoudelijke zaken
–     advies uitbrengen bij fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school

Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met richtlijnen en voorschriften die in de wet staan.

 

De samenstelling van de MR:

Namens de ouders: 
–     Tim Nobbenhuis  (voorzitter)

–     Roos Breukers
–     Selim Yilmaz  (afgevaardigde GMR)

 

 

Namens het team: 
–     Suzanne Noppert  (afgevaardigde GMR)
–     Bart Spel    

–     Niek van den Berg

 

Tim Nobbenhuis

Selim Yilmaz

Roos Breukers

Suzanne Noppert

Niek van den Berg

Bart Spel

 

 

Notulen MR

De notulen van de vergadering medezeggenschapsraad OBS Roombeek kunt u hier inzien.

 

Notulen vergadering 15 juni 2020

Notulen vergadering 27 januari 2020

Notulen vergadering 7 oktober 2019 

Contact MR

U kunt de MR per e-mail bereiken via mr@roombeekschool.nl