Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. 
De belangrijkste bevoegdheden/taken van de MR zijn:
–     overleg plegen over schoolaangelegenheden en diverse onderwijsinhoudelijke zaken
–     advies uitbrengen bij fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school

Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met richtlijnen en voorschriften die in de wet staan.

 

De samenstelling van de MR schooljaar 2018-2019:

Namens de ouders: 
–     Tim Nobbenhuis (voorzitter)

–     Rosella Breukers
–     Selim Yilmaz (afgevaardigde GMR)

 

De MR is bereikbaar via mrobsroombeek(at)roombeekschool.nl

 

Namens het team: 
–     Suzanne Noppert (afgevaardigde GMR)
–     Bart Spel    

 

 

Tim Nobbenhuis
Tim Nobbenhuis

 

Rosella Breukers

 

Selim Yilmaz

Bart Spel
Bart Spel
Suzanne Noppert
Suzanne Noppert