Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. 
De belangrijkste bevoegdheden/taken van de MR zijn:
–     overleg plegen over schoolaangelegenheden en diverse onderwijsinhoudelijke zaken
–     advies uitbrengen bij fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school

Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met richtlijnen en voorschriften die in de wet staan.

 

De samenstelling van de MR

Namens de ouders: 
–     Roos Breukers
–     Aukje Posthumus

–     Sylvia Geerdsen-Brommer

 

Namens het team: 
–     Bart Spel    

–     Niek van den Berg

–     Jessica Snippert

 

 

Roos Breukers

 

Aukje Posthumus

 

 

Sylvia Geerdsen-Brommer

 

 

Bart Spel

 

 

Niek van den Berg

 

 

 

Jessica Snippert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact MR

U kunt de MR per e-mail bereiken via mr@roombeekschool.nl