Medezeggenschapsraad (MR)

De MR is samengesteld uit een gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeel. 
De belangrijkste bevoegdheden/taken van de MR zijn:
–     overleg plegen over schoolaangelegenheden en diverse onderwijsinhoudelijke zaken
–     advies uitbrengen bij fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school

Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met richtlijnen en voorschriften die in de wet staan.

 

De samenstelling van de MR schooljaar 2017-2018:

 

Namens de ouders: 
–     Özlem Avsar
–     Janine Zweiphennig 
–     Tim Nobbenhuis  (voorzitter)

 

De MR is bereikbaar via mrobsroombeek(at)roombeekschool.nl

 

Namens het team: 
–     Tom Lambeck  (afgevaardigde GMR)
–     Tim Kamphuis  (secretaris)
–     Bart Spel

 

 

 

Janine Zweiphennig
Janine Zweiphennig
Özlem Avsar
Özlem Avsar
Tim Nobbenhuis
Tim Nobbenhuis
Tom Lambeck
Tom Lambeck
Tim Kamphuis
Tim Kamphuis
Bart Spel
Bart Spel

Klik op de foto voor meer informatie.