Informatie voor ouders

Nieuwsbrief

Actuele informatie leest u in onze nieuwsbrief die eens in de twee weken digitaal verspreid wordt en tevens op www.roombeekschool.nl te lezen is.

 

Schoolgids

Uitgebreide onderwijsinhoudelijke informatie vindt u in onze schoolgids. Deze kunt u hier inkijken.

 

Schoolgids 2020 -2021

App

Vanaf eind november 2017 hebben wij een eigen App. 

De communicatie met ouders zal vooral via de Roombeekapp gaan.

 

Download de Basisschoolapp:
voor ANDROID: https://play.google.com
voor iOS: https://itunes.apple.com/nl

 

 

Ouderbetrokkenheid

Ouders, kind(eren) en school maken samen de school. Ouders kunnen op verschillende manieren bij de school betrokken worden: lid worden van de MR of OGR, als klassenouders, als hulpouder bij verschillende activiteiten enzovoort. 

 

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een ouderhulplijst waarop u kunt aangeven bij welke activiteiten u wilt ondersteunen. Naast deze vorm van betrokkenheid zijn er ook de 10-minutengesprekken over de ontwikkeling van uw kind(eren), de open dagen en de inloopavond.

 

Klassenouders

Alle groepen op OBS Roombeek hebben één of twee klassenouders. Deze ouders ondersteunen de groepsleerkrachten bij onder andere het organiseren van activiteiten, zoals het regelen van begeleiding bij excursies.

 

De klassenouders hebben rond elke vakantie een overleg waarin deze zaken aan de orde komen. Daarnaast worden ook PBS onderwerpen besproken.

 

 

basisschool Roombeek
Samen spelen - Samen leren - Samen leven

 

SWPBS School

© 2016  |  basisschool Roombeek