Openbare basisschool Roombeek is een basisschool in Enschede Noord. Bij ons zijn alle kinderen en ouders welkom en houden we rekening met verschillen. Deze grondhouding is overal in school terug te vinden.

 

Vier kernwaarden staan voor basisschool Roombeek centraal:

GROEI – RESPECT en TOLERANTIE – PLEZIER en PASSIE – VEILIGHEID

 

Bij OBS Roombeek staat persoonlijke aandacht voorop. We zorgen samen voor een veilige schoolsituatie, waarbij we respectvol en tolerant met elkaar omgaan. Daarbij is er veel ruimte voor passie en plezier. Vanuit deze waarden komt iedereen tot groei:  je gaat naar school om te leren.

 

Leren is meer dan alleen rekenen-taal-lezen-schrijven. Leren is ook leren omgaan met anderen, leren communiceren en je eigen geluk te organiseren. Wij geven kinderen daarbij de ruimte om ze te laten groeien in hun talenten! 

 

Openbare basisschool Roombeek is een dynamische school met onder andere:   

PBS  –  VierKeerWijzer®  –  ICT & Snappet  –  Wetenschap & Technologie 

 

Actueel

•  30.05 – Hemelvaart ( 30.05 t/m 02.06 )

•  06.06 – Schoolreis groep 6

•  08.06 – Pinksteren ( 8 t/m 10.06 )

•  11.06 – Schoolreis groep 7 ( 11 t/m 13 juni )

Nieuws

Nieuwsbrief week 21 – 23 mei 2019.

Oudere nieuwsbrieven kunt u hier bekijken.

 

 

Virtuele tour
Virtuele tour
Openbare basisschool Roombeek
VierKeerWijzer
Openbare basisschool Roombeek
School voor de toekomst
Openbare basisschool Roombeek
ICT & Snappet

 

VierKeerWijzer volgens meervoudige intelligentie (MI)

De zaakvakken en topografie worden aangeboden in thema’s in samenhang.

VIER staat voor:  vragen/verkennen – ik  – ervaren/experimenteren  – resultaat/reflecteren.

 

School voor de toekomst

Wij willen dat kinderen vaardigheden ontwikkelen die ze nodig hebben voor de toekomst. 

De essentie ligt in kinderen interesseren en inspireren, waarbij ze hun talenten weten te benutten.

 

PBS (Positive Behavior Support)

Met een positieve insteek, duidelijke afspraken en verwachtingen zorgen wij samen met de leerlingen en

de ouders voor een prettige sfeer op school.

Het schoolteam wordt hierbij ondersteund door de kinderraad en de PBS ouderdenktank.

 

Snappet

Groep 4 tot en met 8 gebruikt tablets voor de verwerking van hun reken-, taal- en spellingles.

Adaptief én van deze tijd!